Living with alzheimers disease with two trees in the shape of a human head and brain as a symbol of the stress and effects on loved ones and caregivers by the loss of memory and cognitive intelligence function.

Aandacht voor zeldzame vormen van Dementie

Wat is het belangrijk om mensen met Dementie op de juiste wijze te kunnen ondersteunen..

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van ZONMW onderzoek gedaan naar de behoeften van patiënten, hun mantelzorgers en zorgprofessionals. Welke ondersteuning en informatie hebben zij nodig?

Met de uitkomsten van het onderzoek hebben zij een fantastische gids ontworpen waarin er aandacht is voor zeldzame vormen van Dementie.

Lees de gids.

Erg interessant om eens door te lezen.

deel deze blog