Tarieven en vergoedingen

De kosten die u betaalt voor een Gerda aan Huis zijn gebaseerd op het aantal gewerkte uren tegen het afgesproken uurtarief. Voordat de ondersteuning start spreken wij een tarief met u af, passend bij de ondersteuning die u van ons ontvangt. Het uurtarief is inclusief bureaukosten en btw. Voor ondersteuning in de avond of in het weekend geldt een toeslag van 20%. Voor gespecialiseerde zorg, bijvoorbeeld 24-uurs zorg, gelden andere tarieven en vergoedingen Iedere maand ontvangt u een factuur met een overzicht van het aantal gemaakte uren en de daarbij behorende kosten.

Persoonsgebonden budget

Onze zorg kan in specifieke gevallen vergoed worden uit een persoonsgebonden budget. Mocht u een PGB hebben voor begeleiding, huishoudelijke hulp en/of persoonlijke verzorging, dan kan Gerda aan Huis worden ingezet. Dit is geld dat u toegewezen krijgt van de gemeente, wanneer u daar recht op heeft. 

Óf u hier recht op heeft beslist niet Gerda aan Huis maar de gemeente waar u woont. Er wordt door een specialist binnen de gemeente gekeken naar uw persoonlijke situatie. Uiteindelijk verstrekt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zo’n PGB. Wij vertellen u graag wat het persoonsgebonden budget inhoudt, welke vormen er zijn en wat Gerda aan Huis kan betekenen.

Soorten PGB 

In de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is het wettelijk recht op zorg vervangen door zorgplicht. Dit betekent dat de u of uw naaste niet direct zorg hoeft te krijgen. De gemeente is alleen verplicht een voorziening te treffen als u er op eigen kracht niet uitkomt. Dit kan een maatwerkvoorziening zijn. Als blijkt dat u recht heeft op PGB, heet de wet die daarmee gepaard gaat de WMO. De gemeente bepaalt ook of er recht is op PGB vanuit de jeugdwet, in gevallen van kinderen onder de 18 jaar, met bijvoorbeeld een psychische of lichamelijke handicap

Vanuit de ZorgverzekeringsWet (ZVW) is er de mogelijkheid om PGB op te nemen. Dit gaat sinds 2015 via de zorgverzekeraars. Dit is het Zvw-pgb.
U kunt zowel bij een basisverzekering, natura of restitutie, kiezen voor een pgb-vv (verpleging en verzorging). Waar u recht op heeft bij een restitutiepolis is dat u vrije keus heeft betreft het kiezen van zorgverleners. Hier betaalt u wel iets extra’s voor en dit wordt niet vergoed vanuit het PGB.

Ook vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) kunt u recht hebben op PGB. Bijvoorbeeld wanneer uw naaste chronisch ziek is en thuis continu ondersteuning nodig heeft. U kunt dan terecht bij het ‘centrum indicatiestelling zorg’ ofwel CIZ. Zij stellen vervolgens eerst een indicatie. Het CIZ moet dus eerst vaststellen hoeveel zorg er daadwerkelijk nodig is. Vervolgens stuurt het CIZ deze indicatie door naar het zorgkantoor in uw regio. Tot slot hoort u van hen of er PGB wordt toegekend op basis van WLZ.
Op de website van het CIZ kunt u informatie vinden wanneer u blijvend intensieve zorg nodig heeft.

Vanuit de WLZ kunt u tevens recht hebben op zorg in natura. Dit kan enkel voorzien worden door een zorginstelling of professional. Gerda aan Huis is een gespecialiseerde thuiszorgorganisatie en kan zorg in natura leveren.

Particulier tarief

Het particuliere uurtarief van Gerda aan Huis is vanaf 31,20 per uur. Voordat de ondersteuning start spreken wij een tarief met u af, passend bij de ondersteuning die u ontvangt. Dit uurtarief is inclusief bureaukosten en btw.

Toeslagen
Voor ondersteuning in de avond of in het weekend geldt een toeslag van 20%. Voor gespecialiseerde zorg, bijvoorbeeld 24-uurs zorg, gelden andere tarieven en vergoedingen.

Facturatie en urenregistratie
Iedere maand ontvangt u een factuur met een overzicht van het aantal ingezette uren en de daarbij behorende kosten. Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigde bedrag binnen de afgesproken termijn over te maken naar de bankrekening van Gerda aan Huis.
Wanneer uw PGB nog ter beoordeling ligt bij uw gemeente, het CIZ of zorgkantoor, maar de zorg eigenlijk niet kan wachten, is er de mogelijkheid om particulier zorg af te nemen. Deze kunt u afnemen bij Gerda aan Huis. U betaalt dan de eerste bezoeken zelf totdat het PGB is toegekend. Het uurtarief is afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden. De te verrichten diensten, tarief en tijdsinvestering worden schriftelijk overeengekomen. Wanneer de kosten voor mantelzorgondersteuning niet vergoed kunnen worden, dan zijn de kosten meestal voor een gedeelte, of helemaal aftrekbaar, via de inkomstenbelasting.

Volg het laatste nieuws

Kom met ons in contact

Gerda aan Huis
De Steiger 60
8071 TZ Nunspeet

T:  0800 – 444 9 444
M: 06 46 57 16 93
E:  info@gerdaaanhuis.nl

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur – 17.00 uur