Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging

Wat is persoonlijke verzorging?

Bij persoonlijke verzorging gaat het om het ondersteunen of overnemen van de zelfzorg bij mensen met een aandoening of beperking. Persoonlijke verzorging is gericht op het opheffen van het tekort aan zelfredzaamheid van de cliënt. Dit kan ook inhouden dat de cliënt wordt gestimuleerd om deze activiteiten zelf te doen en aan te leren. Persoonlijke verzorging is hulp bij onder andere: in en uit bed komen, naar het toilet gaan, wassen en aankleden, steunkousen aantrekken en uittrekken, eten en drinken, medicijnen innemen, verzorging van je huid om bijvoorbeeld doorliggende te voorkomen.

1. FAQ over persoonlijke verzorging: Wat zijn de voordelen van persoonlijke verzorging?

De voordelen van persoonlijke verzorging zijn talrijk. Persoonlijke hygiëne is de verzorging van je lichaam. Een goede persoonlijke hygiëne, en hiermee bedoelen wij je eigen lichaamshygiëne en handhygiëne, is een erg belangrijk onderdeel bij het voorkomen van ziektes en infecties. Het bieden van persoonlijke verzorging valt ook onder het zorgaanbod bij Gerda aan Huis. Gerda aan Huis biedt graag ondersteuning als de situatie hierom vraagt. De zorgverleners van Gerda aan huis kennen de juiste technieken om tijdens de persoonlijke verzorging op een veilige wijze fysieke ondersteuning te kunnen bieden.

2. FAQ over persoonlijke verzorging: Hoe weet je of je persoonlijke verzorging nodig hebt?

Je hebt persoonlijke verzorging nodig als je bemerkt dat het je niet meer lukt om op eigen kracht goede persoonlijke hygiëne toe te passen. Dit kan komen door zowel mentale- als fysieke ongemakken. Dagelijkse levensverrichtingen die bijvoorbeeld niet meer lukken: in en uit bed komen; aan- en uitkleden- bewegen; lopen; gaan zitten en weer opstaan; lichamelijke hygiëne; toiletbezoek; eten/drinken; medicijnen innemen; sociaal contact.

3. FAQ over persoonlijke verzorging: Wat kost persoonlijke verzorging?

Als je persoonlijke verzorging nodig hebt vanwege medische zorg of met een hoog risico op medische zorg, dan kun je persoonlijke verzorging vergoed krijgen uit de zorgverzekeringswet (Zvw). Dit kun je aanvragen bij je zorgverzekeraar. Als je persoonlijke zorg nodig hebt omdat je bijvoorbeeld behoefte hebt aan begeleiding bij je persoonlijke verzorging, dan kun je dit aanvragen bij je gemeente, via het WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) loket geen sprake van een risico op medische zorg. Als de WMO de aanvraag indiceert betalen zij de kosten voor persoonlijke verzorging. De zorgvrager zelf betaalt alleen een eigen bijdrage aan het CAK. Als je een indicatie hebt voor de Wet langdurige zorg (WLZ), dan kun je persoonlijke verzorging uit deze wet vergoed krijgen. Als je zelf je zorg wilt regelen, dan kun je daarvoor een PGB (persoonsgebonden budget) aanvragen bij het zorgkantoor.

deel deze blog