Maatje voor ouderen

Maatje voor ouderen

Een maatje voor ouderen houdt in dat iemand bereid is om activiteiten te ondernemen met ouderen. Het soort activiteiten die ondernomen kunnen worden zijn heel divers. Denk hierbij aan; een wandeling maken, een spelletje doen, samen een kopje koffie drinken en een praatje maken en/of een luisterend oor bieden, samen boodschappen doen, samen naar groepsactiviteiten in bijvoorbeeld een ontmoetingscentrum, samen kleine klusjes in en om het huis doen. Er zijn steeds meer ouderen die langer zelfstandig wonen. Zij voelen zich soms eenzaam vanwege het wegvallen van hun partner. De kinderen zijn vaak nog druk met werk en gezin e.d. en kunnen ook niet altijd aanwezig zijn. Soms is een wandeling of een kopje koffie drinken al voldoende om de oudere zich beter te laten voelen. Mede om deze redenen is een maatje voor ouderen in leven geroepen. Tot nu toe is het een succesvol concept. Maatjes brengen letterlijk weer een glimlach op het gezicht van ouderen.

1. FAQ over maatje voor ouderen: Is dit gezelschap iedere dag?

Een maatje voor ouderen kan iedere dag worden ingezet, maar het kan ook 1x per week zijn. Het aantal keren dat er een maatje wordt ingezet is afhankelijk van de behoefte van de zorgvrager. Als er een maatje voor ouderen wordt aangevraagd bij Gerda aan Huis wordt er een intake en kennismakingsgesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt er onderzocht waar behoefte naar is, en aan de hand hiervan worden er afspraken gemaakt over hoe vaak een maatje wordt ingezet per week en voor welke activiteiten.

2. FAQ over maatje voor ouderen: Hoeveel kost het om een maatje voor ouderen in te huren?

De kosten voor een maatje voor ouderen lopen uitéén. De kosten zijn afhankelijke van meerdere factoren. O.a. of iemand de kosten zelf moet betalen. Gerda aan Huis rekent dan een particulier tarief door aan de zorgvrager. Er zijn ook ouderen die een indicatie toegekend hebben gekregen om een maatje in te huren. Dit kan een indicatie zijn vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning of een indicatie vanuit de wet langdurige zorg. In dit geval bepaalt de WMO of het CIZ de hoogte van het tarief per uur.

3. FAQ over maatje voor ouderen: Is dit gezelschap alleen overdag of ook overdag of s avonds?

Een maatje voor ouderen kan zowel overdag worden ingezet als ’s nachts. Overdag wordt een maatje vooral ingezet voor het ondernemen van activiteiten. “s nachts kan een maatje worden ingezet voor het bieden van nabijheid, dit kan de zorgvrager een veiliger gevoel geven.