Thuiszorg Doornspijk

Thuiszorg Doornspijk: Hoe wordt thuiszorg vergoed?

Thuiszorg Doornspijk kan op verschillende manieren vergoed worden. Dit is afhankelijk van de soort thuiszorg die je nodig hebt. Het is soms ook mogelijk om een persoonsgebonden budget (PGB) te krijgen. Vanuit de basisverzekering: wanneer je (wijk-)verpleging of terminale zorg nodig hebt vergoed de basisverzekering dit. Je hebt een indicatie nodig om deze zorg vergoed te krijgen, deze krijg je bij de wijkverpleegkundige. Hij of zij bekijkt welke zorg je thuis nodig hebt. Het eigen risico niet van toepassing op de vergoeding van deze zorg. Vanuit de WMO: wanneer je meer zorg nodig hebt dan de basis zorgverzekering biedt, kan dit worden aangevuld met hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Je kunt hierbij denken aan begeleiding, huishoudelijke hulp, dagbesteding of een aanpassing aan je woning. Het doel van deze zorg is dat je zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. De WMO wordt geregeld en vergoed door de gemeente. Er geldt wel een eigen bijdrage. De aanvraag hiervoor gaat ook via de gemeente. Vanuit de WLZ: wanneer je de hele dag (24 uur p/d) toezicht of zorg nodig hebt kan het zijn dat je recht hebt op zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Dit is voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en ook niet voldoende hulp vanuit de omgeving kunnen krijgen. Daarnaast is de hulp vanuit de verzekeraar of de gemeente ook niet meer voldoende. Dit is bijvoorbeeld voor ouderen, mensen met een handicap en mensen met langdurige psychische problemen. De zorg kan thuis of in een instelling plaatsvinden. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of je daarvoor in aanmerking komt. Je kunt bij het CIZ een aanvraag indienen. De overheid vergoedt deze zorg. Er geldt wel een eigen bijdrage.

1. FAQ over thuiszorg Doornspijk: Hoeveel thuiszorg kan ik krijgen?

Thuiszorg Doornspijk, gefaciliteerd door Gerda aan Huis, kunt u ontvangen zo vaak als dit nodig is. Tijdens een intakegesprek brengen wij samen uw zorgbehoefte in kaart en aan de hand hiervan wij het aantal zorg momenten per dag of per week met u af. De variatie in uren voor thuiszorg Doornspijk is groot. Zo ontvangen terminale patiënten gemiddeld 20 uur zorg per week, terwijl de zorg voor mensen die uit het ziekenhuis komen gemiddeld 3 uur per week is. In de grootste groep gaat het gemiddeld om 5 uur verpleging en/of verzorging per week.

2. FAQ over thuiszorg Doornspijk: Waarom thuiszorg?

Je kunt thuiszorg Doornspijk (verpleging en verzorging thuis) krijgen wanneer je zelfstandig woont, maar af en toe wel hulp kunt gebruiken. Op deze manier kun je langer thuis blijven wonen. Het is bedoeld voor mensen met een ziekte of beperking. Bij thuiszorg kan het gaan om verpleging, begeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp.

3. FAQ over thuiszorg Doornspijk: Hoe meld ik me aan voor thuiszorg?

U kunt zich op verschillende manieren aanmelden voor thuiszorg Doornspijk. U kunt bijvoorbeeld naar de website van gerdaaanhuis.nl gaan en het aanmeldformulier invullen. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om een e-mail te sturen naar info@gerdaaanhuis.nl of u kunt er ook voor kiezen om te bellen naar het gratis telefoonnummer 0800-4449444. Als u uw aanvraag online verstuurd dan wordt er binnen 24 uur contact met u opgenomen door één van de mantelzorgconsulenten van Gerda aan Huis.