Thuiszorg Elburg

Thuiszorg Elburg: Welke type thuiszorg bieden jullie aan?

Thuiszorg Elburg bestaat uit verschillende soorten zorg. Te denken valt aan: Huishoudelijke zorg; hulp bij het regelen van uw huishouden. Dagopvang en dagbehandeling; bij dagbesteding kunt u deelnemen aan leuke en uitdagende activiteiten die u geestelijk en/of lichamelijk ondersteunen. Bij dagbehandeling ontvangt u – bij een tijdelijke of chronische aandoening – gerichte zorg van onze professionals. Persoonlijke verzorging; ondersteuning bij alle dagelijkse verzorging zoals het douchen, aankleden, eten en drinken en oefeningen doen. Persoonlijke verpleging; hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld Het bij u aanbrengen/verzorgen van een infuus, drain, sonde of katheter. Het verlenen van medische zorg; zoals het toedienen van injecties, wondverzorging, medische controles, het geven van medicijnen. Het verlenen van zorg thuis in de laatste levensfase (palliatieve zorg). Gerda aan Huis biedt thuiszorg Elburg, maar onderscheid zich uiteindelijk in haar specialisme voor mantelzorgondersteuning.

1. FAQ over thuiszorg Elburg: Is er een wachtlijst bij Gerdaaanhuis.nl?

Op dit moment is er voor thuiszorg Elburg geen wachtlijst bij Gerda aan Huis. Nieuwe zorgaanvragen kunnen gelijk in behandeling worden genomen. Wel vindt Gerda aan Huis het belangrijk dat er een juiste match is tussen de zorgvrager en de zorgverlener. Op het moment dat Gerda aan Huis twijfelt aan een match, zal zij actief ‘Gerda’s’ gaan werven om wel tot een goede match te komen. In een wervingsprocedure gaat alleen wel de nodige tijd zitten waardoor een zorgvrager incidenteel een kortere periode kan moeten wachten, eer er gestart kan worden met thuiszorg Elburg.

2. FAQ over thuiszorg Elburg: Ontvang ik steeds dezelfde zorgverleners?

Gerda aan Huis probeert bij thuiszorg Elburg zoveel mogelijk dezelfde zorgverleners in te zetten binnen een casus. Gerda aan Huis vindt het belangrijk als er een goede vertrouwensband wordt gecreëerd tussen de zorgvrager en zorgverlener, en dit is uitsluitend mogelijk als er zoveel mogelijk dezelfde zorgverleners worden ingezet. Op deze manier kan de kwaliteit en continuïteit van de zorg ook voldoende geborgd worden. Hoeveel zorgverleners er uiteindelijk worden ingezet binnen een casus, is afhankelijk van de behoefte van het aantal zorgmomenten. Als er dagelijks ondersteuning gewenst is wordt het vaak opgevangen door meerdere zorgverleners.

3. FAQ over thuiszorg Elburg: Zijn er mogelijkheden om zorg te ontvangen op vaste dagen?

Thuiszorg Elburg ontvangen op vaste dagen is mogelijk. Gerda aan Huis stemt samen met u af op welke momenten u zorg behoeft en om wat voor soort zorg het gaat. Als u bijvoorbeeld iedere ochtend ondersteuning nodig heeft bij persoonlijke verzorging, te denken valt aan wassen en aankleden, dan zorgt Gerda aan Huis ervoor dat ook daadwerkelijk iedere ochtend een zorgverlener bij u komt om u hierbij te ondersteunen. Gerda aan Huis vindt het belangrijk om de cliënt centraal te stellen en aan te sluiten bij hun wensen en behoeften.