Vacature gezinsondersteuner Harderwijk

Gezinshulp Harderwijk

Gezinshulp Harderwijk

Iedereen die op zijn of haar manier ondersteuning nodig heeft kan een aanvraag doen voor gezinshulp Harderwijk bij Gerda aan Huis, ongeacht leeftijd, werkstatus en gezinssituatie. Denk hierbij aan ouderen, gehandicapten, chronisch zieken, terminaal zieken, mensen die zorg nodig hebben na een ongeval of ziekenhuisopname, alleenstaanden die ziek zijn en zorg nodig hebben. Gerda aan Huis biedt gezinshulp Harderwijk overdag, in de avond, in de nacht en ook in het weekend en op feestdagen.

Vragen over Gezinshulp Harderwijk: Wordt gezinshulp vergoed?

Je kunt gezinshulp aanvragen bij het WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) loket van de gemeente waar je woont. Over het algemeen heeft men wel een (medische) indicatie nodig om in aanmerking te komen voor gezinshulp Harderwijk via de WMO. Als dit wordt goedgekeurd dien je wel een eigen bijdrage te betalen, dit is maximaal 20 euro per 4 weken. Het inkomen de zorgvrager(s) telt mee voor de berekening van de eigen bijdrage. Indien je geen gebruik kunt maken van een gezinshulp Harderwijk via de wet maatschappelijke ondersteuning kun je mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding van je zorgverzekering of aanvullende verzekering. In de polisvoorwaarden wordt vermeld of er een vergoeding voor gezinshulp wordt gegeven. Men kan ook particulier een gezinshulp Harderwijk inhuren. De kosten die je maakt voor een gezinshulp kun je jaarlijks aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting.

Vragen over Gezinshulp Harderwijk: Hoeveel kost gezinshulp?

Een gezinshulp Harderwijk wordt per uur betaald. De prijs per uur kan erg variëren. Dit is namelijk ook afhankelijk van het inkomen, de gezinssituatie en de zorgintensiteit. Er wordt rekening gehouden met alle inkomsten van de persoon waarvoor gezinshulp wordt gevraagd. Ook alle inkomsten van andere personen die samenleven in één huishouden en die behoren tot dezelfde generatie, worden in rekening gebracht. Je betaalt uiteindelijk een bijdrage per uur aan Gerda aan Huis. Als een gezinshulp Harderwijk reiskosten maakt ten behoeve van het gezin en buiten woon- werk verkeer om, wordt er een kilometervergoeding gehanteerd die is vastgesteld op 0,36 cent per kilometer.

Vragen over Gezinshulp Harderwijk: Welke werkzaamheden worden verricht door gezinshulp?

Een gezinshulp Harderwijk ondersteunt de zorgvrager(s) met alle niet-medische zorgtaken. Het kan gaan om taken die men (tijdelijk) niet meer zelfstandig kan uitvoeren, zoals het verzorgen van een maaltijd, het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden, op ophalen van de kinderen van school of het verzorgen van de was. Zwarte huishoudelijke taken, zoals grote ruimtes opruimen, stoep schrobben, kasten schoonmaken, volledige tuinonderhoud, voert een gezinshulp niet uit. Als er binnen een gezin wel medische zorgtaken zijn, kan er naast een gezinshulp Harderwijk ook een verzorgende ingezet worden vanuit een thuiszorgorganisatie.

deel deze blog