Folder

Wereld Alzheimer Dag: bezoek een activiteit in de buurt

21 september is het Wereld Alzheimer Dag, een dag waarop extra aandacht is voor dementie, met verschillende activiteiten in het land; van fototentoonstellingen en participatiekoren tot lezingen en informatieve bijeenkomsten. Het thema is dit jaar: de vele gezichten van dementie. We hopen dat veel mensen een Alzheimer Café of activiteit bezoeken. Want in de coronaperiode is één ding duidelijk geworden: stilstand, zonder activiteit of sociale contacten, betekent versnelde achteruitgang bij dementie. Met alle verdrietige gevolgen van dien. 

Met 48 afdelingen verdeeld over alle regio’s biedt Alzheimer Nederland in het hele land activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten. Deze week is een campagne gestart voor de heropening van de Alzheimer Cafés. Er zijn in totaal 259 Alzheimer Cafés (-trefpunten of –theehuizen) die door de afdelingen worden georganiseerd. Door de versoepelingen kunnen deze bijeenkomsten weer doorgaan. Op en rond 21 september worden door het hele land diverse activiteiten georganiseerd voor mensen met dementie en hun naasten én andere belangstellenden.

Gerjoke Wilmink, directeur bestuurder Alzheimer Nederland: “Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is het enorm belangrijk om je verhaal te kunnen doen en onder de mensen te komen. We zien helaas dat veel mensen het nog spannend vinden om naar buiten te gaan, ondanks dat iedereen gevaccineerd kan zijn. Maar het isolement doet op dit moment meer kwaad dan het coronavirus. We hopen dat iedereen het Alzheimer Café weer weet te vinden.”

De vele gezichten van dementie

Naast de ziekte van Alzheimer, die de meest voorkomende vorm van dementie is, zijn er nog veel andere vormen, zoals vasculaire dementie, lewy body dementie en frontotemporale dementie (FTD). Elke vorm heeft weer andere symptomen. Staan geheugenproblemen centraal bij alzheimer, bij FTD is het met name de gedragsverandering en ongeremdheid die opvalt. Bij lewy body dementie spelen hallucinaties of verstoorde motoriek vaak een rol. Zoals ieder mens verschillend is, is ook iedere persoon met dementie weer anders, met andere behoeftes en wensen. Meer dan 15.000 mensen met dementie zijn jonger dan 65, op hun leven heeft dementie weer een andere impact. 

Over het Alzheimer Café

Hoewel veel van de Alzheimer Café-bijeenkomsten online doorgang vonden, is Alzheimer Nederland verheugd dat nu de fysieke bijeenkomsten weer door kunnen gaan. De bijeenkomsten in het land bieden al meer dan 20 jaar lang ondersteuning aan duizenden mensen met een vorm van dementie en mantelzorgers. Zo hebben mensen met dementie en hun naasten altijd een plek dichtbij, voor informatie over leven met dementie en om lotgenoten te ontmoeten.

deel deze blog