Zorgondernemer worden

FAQ 1 over zorgondernemer worden: ‘Wat is een zorgondernemer precies?’

De zorgondernemer is de persoon of organisatie die bemiddeld tussen de vraag van de cliënt naar een verzorger. De zorgondernemer beschikt over meerdere verzorgers op diverse niveaus, van huishoudelijk werk tot verpleegkundigen en regelt alle zaken over loon en werktijden van de verzorgers. De zorgondernemer kan ook het aanspreekpunt zijn tussen cliënt en de gemeente, thuiszorgorganisaties en zorgverzekeraars. De zorgondernemer kan ook de administratieve zaken met factureren naar de zorgverzekeraars en het SVB regelen. Ook kan de zorgondernemer aanvragen doen voor PGB voor cliënt en bij het “keukentafel gesprek” aanwezig zijn en zaken regelen voor bijvoorbeeld het zorgzwaartepakket. Kortom de zorgondernemer is er om de cliënt te ondersteunen en te ontlasten.

FAQ 2 over zorgondernemer worden: ‘Wat zijn de voordelen van zorgondernemer?’

De voordelen van de zorgondernemer zijn met name dat de cliënt ontzorgt wordt. Een zorgondernemer is de spil in het web om de cliënt heen. Hij is het aanspreekpunt voor de cliënt en alle organisaties die hier invloed op kunnen hebben zoals de gemeente, thuiszorgorganisaties, ziektekostenverzekering en die organisaties die voor eerdergenoemde organisaties moeten rapporteren en controleren. De zorgondernemer heeft dus een heel belangrijke rol om voor de cliënt de beste combinatie te vinden om de vraag van cliënt zo goed mogelijk vorm te geven op een zo efficiënt. Het voordeel van de zorgondernemer is ook dat alle kosten en uitgaven worden bijgehouden door de zorgondernemer. De cliënt krijgt 1 factuur voor alle werkzaamheden van de verzorgers en van de zorgondernemer. 

FAQ 3 over zorgondernemer worden: ‘Hoe kan jij zorgondernemer worden?’

Hoe kan je zorgondernemer worden? Als je zorgondernemer wilt worden zijn er meerdere mogelijkheden. Als je als zelfstandig zorgondernemer wilt werken zal je op ZZP Je kan ook basis kunnen gaan werken. Je bent dan eigen baas en kan je je aanbieden als verzorger. Je bepaalt dan zelf hoeveel uur je wilt werken en wat je uurloon moet zijn. Je kan dan in opdracht van bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie als zelfstandig zorgondernemer gaan werken. Je kan ook je eigen zorgbureau opzetten. Dan ben je de tussenpersoon tussen zorgvragers en zorgverleners. Je probeert dan cliënten en zorgverleners aan je bureau te binden.  En zorg jij voor werk voor je zorgverleners. Je kan je ook besluiten om je aan te sluiten bij een franchiseorganisatie in de thuiszorg. Deze organisatie doet dan voor jou de administratie en de marketing.

FAQ 4 over zorgondernemer worden: ‘Wat is het gemiddelde uurtarief van een zorgondernemer?’

Het gemiddelde uurtarief van een zorgondernemer is moeilijk te zeggen en is afhankelijk van meerdere factoren. Heb je als opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2? Dan zit je uurtarief rond de €15,- Als verpleger of verpleegster met een volledige opleiding en BIG registratie verdien je ongeveer € 30,- per uur. Als je als zorgondernemer zelf verzorgende voor je laat werken ontvang je een percentage van het uurloon wat diegene die voor je werkt verdiend. Wat ook in je voordeel qua verdiensten kan werken is of de zorgverzekering of de gemeente betaald voor de geleverde diensten. Deze organisaties hanteren over het algemeen een hoger tarief.